Propagacja światła

 
Strona główna
Trochę historii...
Propagacja światła
Opis matematyczny
Budowa światłowodów
Podział
Podzespoły
Zastosowanie
Światłowody dziś i jutro

Prawa dotyczące propagacji światła

Podstawą działania światłowodu jest zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła (bez strat) na styku ośrodków rdzenia i płaszcza. Aby promień pozostał w rdzeniu i podlegał całkowitemu wewnętrznemu odbiciu na granicy rdzenia i płaszcza, kąt jego padania względem osi światłowodu nie powinien przekroczyć wartości krytycznej - wartość ta nosi nazwę kąta akceptacji światłowodu. W płaszczu współczynnik załamania światła jest mniejszy niż w rdzeniu, wiąże się to też ze współczynnikiem odbicia. Poniżej przedstawione zostały prawa, które opisują propagację światła w światłowodach.


Zasada Fermata

Promienie świetlne biegną od punktu A do B tak, że droga optyczna przybiera wartość ekstremalną (najkrótszy czas przebiegu), zatem podążają one drogą, która zapewnia najkrótszy czas propagacji. Oczywistą konsekwencją zasady Fermata jest,że w ośrodkach jednorodnych światło porusza się po liniach prostych.

v=c/n

w górę...


Prawo załamania światła


Prawo Snelliusa: iloczyn sinusa kąta padania i współczynnika załamania pierwszego ośrodka jest równy iloczynowi sinusa kąta załamania i współszynnika załamania drugiego ośrodka.

w górę...


Całkowite wewnętrzne odbicie

Kąt graniczny czyli warunek na załamanie pod kątem prostym.

w górę...


Prawo odbicia światła

Kąt odbicia jest równy kątowi padania.

w górę...